Dating mahirap na naging mayaman

dating mahirap na naging mayaman

dating or courtship which is biblical